Crea el teu Ara


Odoo CMS - a big picture


El partit  ARA   és la suma dels diversos Consells Municipals que tenim ubicats per  diversos pobles i ciutats de tota Catalunya. Des del partit Ara es facilita la marca, estatuts i el reglament intern perquè aquest puguin crear els seus Consells Municipals i programes electorals propis amb l’objectiu de crear polítiques locals independents en cada ciutat i/o poble.